A站2021解剖学最强作品Top100!

上一期我们盘点了A站2021年人气作品前十【点此跳转】,文章的反响特别好,不少人留言表示看到了自己喜爱的大神作品,并学了不少东西。所以今天再次重点给大家盘点一下2021年关于解剖学的作品合集,这次会整理的多一些,方便大家学习和欣赏。
要知道如果想要建模雕的好,学习解剖必不可少!在雕刻人物或者是动物模型的时候,肯定是要先从创建骨骼开始的,从内到外延展。学好解剖学真的可以少走很多弯路,比如很多可能刚刚入行的小伙伴,自己建模出来的角色表情不自然,肢体很奇怪,纹理不整齐等,尤其是最常见的一个问题就是人体结构比例不协调,但面对以上问题又无法找到“出口”去进一步改善,这时候就最能凸显解剖学的用处,只要你掌握了人体肌肉和骨点规律等结构组织,那么以上问题会迎刃而解。

A站2021解剖学最强作品Top100!

其实解剖学一直是从事艺术行业人员的必修课,掌握好原理和基础,再加上实际的操作,那效率肯定是大幅度提升!
接下来,为大家整理了A站关于Anatomy(解剖学)2021最喜爱作品前100!来详细看看大佬是如何把握黄金比例雕刻完美人物的吧~
Leo Lun
https://www.artstation.com/artwork/nYPVko▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
Oleksandr(DAGON)Zapisochnyi
https://www.artstation.com/artwork/D5VPoe▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

AndreaSavchenko

https://www.artstation.com/artwork/18YW43▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

TiagoZenobini

https://www.artstation.com/artwork/AqAO9q▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

SergeMinhulin
https://www.artstation.com/artwork/NxD0J5▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
Riccardo Minervino
https://www.artstation.com/artwork/68q2a5▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

Dong Cheng

https://www.artstation.com/artwork/XnoqO0▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Sang Nguyen

https://www.artstation.com/artwork/28gL4e▼

A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

Viktor Berendeev

https://www.artstation.com/artwork/NxV5eN▼

A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

ED Pantera

https://www.artstation.com/artwork/WmaQBX▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

FHNT
https://www.artstation.com/artwork/q9arLz▼
A站2021解剖学最强作品Top100!

JamesWCain

https://www.artstation.com/artwork/PoYoRy▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

杨志达
https://www.artstation.com/artwork/xJ1RVX▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
GabrielDiasMaia
https://www.artstation.com/artwork/L30Y2R▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
tenten云画画
https://www.artstation.com/artwork/XnY5dl▼
A站2021解剖学最强作品Top100!

DmitryFedorov

https://www.artstation.com/artwork/0nLnE4▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Luiz Alexandre
https://www.artstation.com/artwork/qAGdLN▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

luo zeting

https://www.artstation.com/artwork/PoPXBZ▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

AnatoFinnstark

https://www.artstation.com/artwork/YeVg6q▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

DocZenith
https://www.artstation.com/artwork/3dJerv▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

Aleksandr Ladosha

https://www.artstation.com/artwork/XnrKPl▼

A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
Anatomy For Sculptors
https://www.artstation.com/artwork/d8zlBe▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

HassanTabrizi

https://www.artstation.com/artwork/eaOezY▼

A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

Taran Fiddler

https://www.artstation.com/artwork/Vgqkbg▼

A站2021解剖学最强作品Top100!
SOZOMAIKA
https://www.artstation.com/artwork/XnQNGa▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Anatomy For Sculptors

https://www.artstation.com/artwork/03XLyE▼

A站2021解剖学最强作品Top100!
EgeneLukashevich
https://www.artstation.com/artwork/8eA1qq▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

Kevin Cassidy

https://www.artstation.com/artwork/rAbBr5▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

SeungEun Kim

https://www.artstation.com/artwork/48ZGDL▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

AdamSpring

https://www.artstation.com/artwork/D5V9JG▼

A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
‍‍MartinNikolov
https://www.artstation.com/artwork/d8ZyYK▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

AnatoFinnstark

https://www.artstation.com/artwork/B1Lon6▼

A站2021解剖学最强作品Top100!
Mariano Steiner(Mars)
https://www.artstation.com/artwork/v2R5eD▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
EuJeong Kim
https://www.artstation.com/artwork/8eYDgE▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
Luong Le
https://www.artstation.com/artwork/6866Lx▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!
Yuditya Afandi
https://www.artstation.com/artwork/3dVXJA▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

TaranFiddler

https://www.artstation.com/artwork/WKoz6J▼

A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
Pablo Munoz Gomez
https://www.artstation.com/artwork/w6gRnw▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
Liu Wen
https://www.artstation.com/artwork/r9AAla▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
Marlon R.Nunez
https://www.artstation.com/artwork/bKdQPk▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
Ksenia Shumikhina
https://www.artstation.com/artwork/3d4qRD▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
BennyFrancis
https://www.artstation.com/artwork/mDbm08▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
VitaminImagination
https://www.artstation.com/artwork/AqR6gm▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
TERU
https://www.artstation.com/artwork/VgV8VX▼
A站2021解剖学最强作品Top100!

MarianoSteiner(MarS)

https://www.artstation.com/artwork/6bLBrw▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

Anato Finnstark

https://www.artstation.com/artwork/d8Zx4A▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Marko Chulev

https://www.artstation.com/artwork/Nx30D5▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

GunPark

https://www.artstation.com/artwork/L3PGnk▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

Rdsingh

https://www.artstation.com/artwork/lxAgmG▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

AG Guai

https://www.artstation.com/artwork/L3q2yP▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Anato Finnstark

https://www.artstation.com/artwork/w6ePxZ▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

TaranFiddler

https://www.artstation.com/artwork/R3m01D▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Syed Jafri

https://www.artstation.com/artwork/zOyJYL▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

AnatomyFor Sculptors

https://www.artstation.com/artwork/xYzngE▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

yeongyo oh

https://www.artstation.com/artwork/48zY8k▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

Sergio Diaz

https://www.artstation.com/artwork/GaAE4Q▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

TERU

https://www.artstation.com/artwork/nYyVGX▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

FionaNG

https://www.artstation.com/artwork/bK6yZd▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Otavio Liborio

https://www.artstation.com/artwork/0nWy0y▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

AnatomyFor Sculptors

https://www.artstation.com/artwork/WK4wgJ▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

AnatomyFor Sculptors

https://www.artstation.com/artwork/rANraa▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

TusharDobriyal

https://www.artstation.com/artwork/yknn8O▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

sumit malhotra

https://www.artstation.com/artwork/mDeZ6Z▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Daniel Cockersell

https://www.artstation.com/artwork/q9mryy▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

AnatomyFor Sculptors
https://www.artstation.com/artwork/d86eXw▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
SAEKINIKO
https://www.artstation.com/artwork/ykw55J▼
A站2021解剖学最强作品Top100!

AlexAlexandrov

https://www.artstation.com/artwork/nYg68e▼

A站2021解剖学最强作品Top100!
AndrewKarpylenko
https://www.artstation.com/artwork/5XVlmg▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
Serge Minhulin
https://www.artstation.com/artwork/XnXV3Y▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
Sadan Vague
https://www.artstation.com/artwork/ea24AY▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
RodrigoA.Branco
https://www.artstation.com/artwork/Xn5neD▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
Niyazi Selimoglu
https://www.artstation.com/artwork/zO9bbL▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
TaranFiddler
https://www.artstation.com/artwork/q9zPbn▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
EmilKlingberg
https://www.artstation.com/artwork/48Zlz2▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!
AnatomyFor Sculptors
https://www.artstation.com/artwork/w6lPx6▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
AnatomyFor Sculptors
https://www.artstation.com/artwork/v2Vgy6▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
Maria Puchkova
https://www.artstation.com/artwork/J98k0R▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
AlexNwgrea
https://www.artstation.com/artwork/XnoLVa▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
TERU
https://www.artstation.com/artwork/rAyzY6▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
Taran Fiddler
https://www.artstation.com/artwork/Oo0dX8▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
Steven Stahlberg
https://www.artstation.com/artwork/WK6b0D▼
A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!
Steven Stahlberg
https://www.artstation.com/artwork/zOoeNZ▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!
Steven Stahlberg
https://www.artstation.com/artwork/ZGYWkX▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!
TaeKwon Kim/A-rang
https://www.artstation.com/artwork/8wWOkq▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

Niyazi Selimouglu

https://www.artstation.com/artwork/lxozyO▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

OlehBozhko

https://www.artstation.com/artwork/ZGZaQX▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Serge Minhulin

https://www.artstation.com/artwork/18OXx2▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

Victor Hugo Sousa

https://www.artstation.com/artwork/w6zD1X▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

MarcusWhinney
https://www.artstation.com/artwork/9mdw1a▼
A站2021解剖学最强作品Top100!

Anato Finnstark

https://www.artstation.com/artwork/L3q2rR▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Stefan Stoev

https://www.artstation.com/artwork/eaKm26▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

LucasPine

https://www.artstation.com/artwork/v28AQA▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

DmitrievAnton

https://www.artstation.com/artwork/eaA1Lw▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

TamaraKonstanchenko

https://www.artstation.com/artwork/3dQ4ND▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

Anato Finnstark

https://www.artstation.com/artwork/d0Jn53▼

A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

Anatomy For Sculptors

https://www.artstation.com/artwork/8eYKxn▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Anatomy For Sculptors

https://www.artstation.com/artwork/ykVRO5▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Anatomy For Sculptors

https://www.artstation.com/artwork/oAY2VB▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

Nacho Lapuente
https://www.artstation.com/artwork/lR1nVe▼
A站2021解剖学最强作品Top100!
A站2021解剖学最强作品Top100!

Nikolay Naydenov

https://www.artstation.com/artwork/18rW98▼

A站2021解剖学最强作品Top100!

A站2021解剖学最强作品Top100!

除了上面整理的作品之外,建议大家去A站搜索一下大佬的其他作品,毕竟篇幅有限,其它的作品也真的是棒呆了!

整理不易,大家一定要点赞收藏啦!留着日后慢慢学习才是赚到!

end

原创文章,作者:CG世界,如若转载,请注明出处:https://www.cgworld.wiki/46734.html

(0)
上一篇 2022年1月7日 下午1:27
下一篇 2022年1月17日 上午12:21

相关推荐

发表回复

登录后才能评论

评论列表(1条)

  • Ðàνε🥞🥚🥝
    Darren C. 2022年1月12日 上午12:05

    小编你太厉害了,辛苦了

网站老用户的积分将会在5.5日起开始按比例兑换【CG搜模网】积分,请在5.5日后到【CGSOMO】公众号点击联系客服,回复【积分兑换】进行操作。感谢大家的支持!